close
close

Bloq

05-03-2020

Suvarma torpağın münbitliyini bərpa edən proseslərdən biri olub əkiləcək bitkinin suya təlabatını ödəməklə yanaşı həm də torpağın istiliyinə, kimyəvi tərkibinə..