“Grand-Agro” LLC operates within “Agro Food Investments” LLC group of companies.
close
close

Bloq

18-02-2021

Təsərrüfatlarımızda payızlıq taxılların becərilməsi, onlardan yüksək, keyfiyyətli məhsul əldə edilməsi üçün ən vacib aqrotexniki tədbirlərdən biri də..