close
close

Блог

24-06-2024

Serkospora ilə güclü yoluxmada ləkələr böyüyərək birləşir və nəticədə yarpaqların bütün səthi boyunca qurumalar baş verir və yarpaq məhv olur..