close
close
KORPORATİV sosial məsuliyyət

Ətraf mühitin qorunması

Ətraf mühit həyat keyfiyyətinə, yaşayış şəraitinə və insan səhhətinə təsir edir. Hava, su, torpaq, heyvanlar və bitki aləmi ətraf mühitin komponentləridir. Biz bu komponentlərin qorunması ilə yanaşı Kənd təsərrüfatına yeniliklər gətirərək ekoloji balansın pozulmaması prinsipinə riayət edir və oksigen mühitinin azaldığı bir dövrdə becərdiyimiz məhsullarla yeni oksigen mənbələri yaradırıq. Bundan başqa su və torpaq ehtiyyatlarının qorunması, səmərəli istifadəsinə nail olmaq və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almağa çalışırıq.

listFoto qalereya