close
close

Bloq

30-03-2020

Əkin öncəsi təsərrüfatın torpaq və iqlim şəraitinə uyğun toxum seçimi və keyfiyyət göstəricilərinin yüksək olması məhsuldarlığın əsasını təşkil..