close
close
KORPORATİV sosial məsuliyyət

Təhlükəsiz iş mühiti

"Azərşəkər" şirkəti işçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi üzrə fəaliyyətini mövcud yerli və beynəlxalq qaydalara uyğun qurur. Fəaliyyətdə və əməyin mühafizəsinin idarə edilməsində insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyi məsələsi birinci yerdə durur.

Əməkdaşlarımızı ofisdaxili və sahədə təhlükəsiz iş şəraiti ilə təmin etməklə yanaşı, həm də mütəmadi olaraq zərərli vərdişlərə qarşı məlumatlandırır,  risklərin idarə edilməsi üçün maarifləndirici seminarlara cəlb edirik.

listFoto qalereya