close
close

Bloq

30-03-2020

Dünya üzrə sərf edilən suyun 70%-i kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Suvarma norma və qaydalarına riayət edilmədikdə, suyun müəyyən bir hissəsi israf..