close
close

Bloq

28-08-2020

Ölkəmizdə qarğıdalı bitkisinin yetişdirilməsi həm gəlirli, həm də bazar baxımından perspektivli sahədir. Bu bitki böyük aqronomik və ekoloji əhəmiyyətə malikdir..